Selamet Veren Kişi Engel Olmayandır
8 Kasım 2018
Hadis ( Beyhaki )
10 Kasım 2018

1 Rebiül Evvel Duası
Ey Rahman olan Rabbim!
Yolunu yolumuz, kitabını ilmimiz, Peygamberlerini önderimiz, nefislerimizi rızana uygun eğitmişler olarak sana gelip, senden hayatı boyunca hoşnut olup, seni mahşerde hoşnut etmiş ve senin hoşnut edeceğin şehidler arasında dirilmemizi, kelamını dinleyip, cemalini görüp, bizim bilmemizin mümkün olmadığı tüm lütuflarını senden diliyoruz.
Bizi dünya, berzah ve ahirette yardımsız ve yardımcısız bırakma. Hayatımızı ve ölümümüzü
örnek, mübarek ve nevi şahsına münhasır kıl!
Amin.
Hatice Dilek Cengiz
1 Rebiül Evvel 1440
9 Kasım 2018

Bir Cevap Yazın