26 Şubat 2020

Tahrim Suresi 8.Ayet

“Ey iman edenler! “Tevbe-i Nasuh” ile (yani kesin bir niyetle, günahlara geri dönmemek azmiyle, samimi ve halis bir pişmanlık düşüncesiyle, açılan bir yarığı en sağlam bir iple […]
21 Şubat 2020

Furkan Suresi 26-29. Ayetler

İşte o gün, gerçek mülk (hükümranlık) çok merhametli olan Allah’ındır. Kâfirler için de pek çetin bir gündür o. O gün zalim kimse, (çaresizlik içinde) ellerini ısırıp […]
14 Şubat 2020

Hicr Suresi 1,2,3.Ayetler

“Elif, Lam, Ra. Bunlar, Kitabın (bağlayıcı hüküm ve haberleri) ve apaçık olan Kur’an’ın ayetleridir. O kâfirler (ve Kur’an ahkâmını artık gereksiz ve geçersiz görüp inkâr edenler […]
20 Ocak 2020

Ahzab Suresi 36.Ayet

“Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği (bir konuda karar verdiği) zaman, mü’min bir erkek ve mü’min bir kadın için, artık o işlerinde kendi isteklerine (ve beklentilerine) göre (başka görüşleri) seçme ve tercih […]
18 Ocak 2020

Necm Suresi 29.Ayet

“Öyle ise bizim zikrimizden (Kur’an’dan) yüz çeviren ve dünya hayatından başka bir şey istemeyen kimselerden yüz çevir.” Necm Suresi 53/29
10 Ocak 2020

Ali İmran Suresi 26.Ayet

“De ki: “Ey mülkün (cümle kâinatın ve bütün varlıkların) gerçek sahibi olan Allah’ım!.. Sen mülkü (devlet ve serveti) dilediğine verirsin ve dilediğinden de mülkü (nimet ve fazileti) çeker alırsın… (Allah’ım, Sen) Dilediğini (ve layık gördüğünü) aziz […]
4 Ocak 2020

Yunus Suresi 84-85.Ayetler

Mûsâ: “Ey kavmim, siz gerçekten Allah’a iman ettinizse, ona samimiyetle teslim olmuş, İslâm’ı yaşayan müslümanlarsanız, sadece Allah’a güvenip dayanın” dedi. Onlar: “Allah’a güvenip dayandık, işlerimizi O’na […]
2 Ocak 2020

Zümer Suresi 53-55.Ayetler

“De ki: Allah şöyle buyuruyor: “Ey nefislerine uyup da sınırlarımı aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin, Allah bütün günahlarınızı bağışlar, şüphe yok ki O, çok bağışlayan […]
26 Aralık 2019

En’am Suresi 159

“Gerçek şu ki: Dinlerini parça parça edip (rahatına ve menfaatine uygun emirleri yerine getirip, diğerlerini gereksiz görüp terk edenler) ve kendileri de grup grup olarak ayrılıp gidenler (var ya), […]
21 Aralık 2019

İsra Suresi 18-19.Ayetler