Bir Soru Bir Cevap
1 Eylül 2018
Kimlerle Dost Olalım?
1 Eylül 2018

Ey Celil Olan Rabbim!

Sen ki özümüzü bilensin.
Bizi özü, sözü, eylemi, gayesi rızanı kazanmak olanlarla özdeşleştir!
İşi gücü aşırılık, kötülük, hile olanları gözümüzden ve gönlümüzden ırak eyle!

Sen ki gizlimizi ve açığımızı bilensin.
Bizi sıddıklarla, muvahhidlerle,muttakilerle, mücahidlerle birleştir!
Boş işleri iş edinenlerin deneme konusu olmaktan Ümmeti Muhammedi uzak eyle!

Sen ki dengi olmayansın.
Dengin olmadığının şuurunda olan halis kullarınla, bizi denkleştir!
Dengimiz olmayanların fitnesinden yanımızı, yöremizi, ocağımızı muhafaza eyle!
Sen ki kudreti her şeye ve herkese yetensin.
Bizi kudretinin yetişine şahit ve şehit eyle!
Kibirli ve zalimlerin burnunun sürtülüşüne de bizi şahit eyle!

Sen ki hakkı yerinde ve zamanında ortaya koyan, koyacak olansın.
Bizi hak gelip batıl zail oluncaya kadar
Azim sahibi elçilerin gibi sabırla emrolunduğumuz üzere yaşamaya müyesser eyle!
Atalarını yahut nefislerini ilah edinmişlerin şirretinden bizi muhafaza eyle!
Sen ki merhameti gazabını geçensin.
Bizi hilm ve hüccet sahibi Peygamberlerin gibi
Nerede izzeti, nerede şefkati kuşanmamız gerektiğini ilham eyle!
Kaba ve katı yüreklilerin azabından bizi koru!
Amin
Hatice Dilek Cengiz

Yaşam Koçu-Gıda müh.-Yazar

Bir Cevap Yazın