Kişisel Eylem Planınızı Yapın!
19 Eylül 2017
Mü’min Suresi 17
19 Eylül 2017

Hz. Aişe (r.a.)’den nakledildiğine göre Allah Rasulü (s.a.s.) şöyle buyurmuştur: “Aziz ve Celil olan Allah, birinizin, yaptığı işi en iyi şekilde yapmasından memnun kalır.” (Taberânî, el-Mu’cermil-Evsat, 1/275)

Bir Cevap Yazın