Cahillere Uymayıp İki Kez Ödülü Hak Edecek Olan Kimlerdir?
19 Ekim 2019
KONFERANSA DAVET -3-
24 Ekim 2019

“Akıllı kişi, nefsine hâkim olan ve ölüm sonrası için çalışandır. Âciz kişi de, nefsini duygularına tâbi kılan ve Allah’tan dileklerde bulunup duran (bunu yeterli gören) dır” Hadisi Şerif (Tirmizî, “Sıfatü’l-Kıyâme”, 25)

Bir Cevap Yazın