Hicr Suresi 1,2,3.Ayetler

Huzura Giden Yolda Bir Yolcudan Tavsiyeler 37/1, 37/2
14 Şubat 2020
Huzura Giden Yolda Bir Yolcudan Tavsiyeler 38, 39
14 Şubat 2020

“Elif, Lam, Ra. Bunlar, Kitabın (bağlayıcı hüküm ve haberleri) ve apaçık olan Kur’an’ın ayetleridir. O kâfirler (ve Kur’an ahkâmını artık gereksiz ve geçersiz görüp inkâr edenler ahiret azabını görünce) Müslüman olmayı nice kereler dileyeceklerdir. Onları bırak, (şimdilik) yesinler, yararlanıp eğlensinler ve onlar (boş) bir emel ve umutla oyalanıversinler. (Ama) İleride bileceklerdir.” Hicr Sûresi 15 / 1-3

Bir Cevap Yazın