İman Ahlakından Olan Davranışlar Nelerdir?

Susma Orucu
14 Eylül 2018
Bir Soru Bir Cevap
17 Eylül 2018

“Üç şey vardır ki iman ahlakındandır: Öfkelendiğinde öfkesi onu batıla sevketmeyen, hoşlandığında hoşnutluğu onu haktan dışarı çıkarmayan, gücü yettiğinde hakkı olmayan şeyi zimmetine geçirmeyen kimselerin ahlakı.”Hadis-i Şerif (Camiü’s -Sağir 2. cilt, Hadis no: 1848, sayfa 856, Yeni Asya Yayınları)

Bir Cevap Yazın