Kişinin Dindeki Kötülüğü

Sözlerimden…
11 Haziran 2018
Has Kullar
11 Haziran 2018

“Kişinin hatalarının çok, yumuşak huyluluğunun eksik, gerçekçiliğinin az olması, gece boyu leş gibi uyuması, gündüz de boş oturması, tembel, sürekli sızlanır olması, cimri ve aç gözlü olması kişiye dindeki kötülüğü bakımından yeter.”

Hadis-i Şerif Camiu’s Sağir 2987)

Bir Cevap Yazın