Münafıkların Özellikleri

Kötülük Yapmak Kolay
12 Ekim 2018
Niyelerden Vazgeçip, Nasılını Öğrenmemiz Gerekir
15 Ekim 2018

Hz.Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
“Dört huy vardır ki bunlar kimde bulunursa o kişi tam münâfık olur. Kimde de bu huylardan biri bulunursa, onu terk edinceye kadar o kişide münafıklıktan bir sıfat bulunmuş olur:

1- Kendisine bir şey emânet edildiği zaman ona ihanet eder.
2- Konuştuğunda yalan söyler.
3- Söz verince sözünden döner.
4- Düşmanlıkta haddi aşar, haksızlık yapar.”

(Buhârî, Müslim, Ebû Dâvûd, Tirmizî, Nesâî)

Bir Cevap Yazın