Peygaberimizden Bir Dua…

Sözlerimden…
12 Haziran 2018
Has Kullar
12 Haziran 2018

“Ey Allah’ım! Senin ilmine güvenerek senden hakkımda hayırlısını istiyorum ve kudretine sığınarak senden takdirini istiyorum ve senin sınırsız lütfundan bana ihsan etmeni istiyorum; çünkü sen, her şeye kadirsin, ben bir şeye kadir değilim. Sen bilirsin, ben bilmem, Sen bilinmeyenleri bilirsin…”

(Buhârî, “De’avât”, 48)

Bir Cevap Yazın