Ramazan’ın son yarısına girilen şu günlerde kardeşçe bir dua demeti…

Duygulu Olun Duygusal Değil!
15 Mayıs 2020
Hatice Dilek Cengiz ‘Değişim’ 91.Program; Ed-Dar
22 Mayıs 2020

Ramazan’ın son yarısına girilen şu günlerde kardeşçe bir dua demeti…
Rabbim beni ve kardeşlerimi bağışla.
İçinde bulunduğumuz halden bir kurtuluş yolu hazırla.
Bizi yarışıp öne geçen kurtuluşa erdireceğin kullardan eyle.
Bizi kafir ve münafıklara deneme konusu kılma.
Nefsini temize çıkaran değil, nefsini kınayan kullardan eyle.
Canını canımızdan öte bilmemiz gereken habibinin ,gördüğünde övüneceği ümmet eyle!
Melekler ve cinlere üstünlüğünü ilan ettiğin kullarından eyle!
İbadetlerimizi ihlaslı ve istikrarlı kıl!
Unutan ve unutulan değil, seven ve sevilenlerden eyle!
Sağlığımızı ve zamanımızı israf eden değil, yolunda ihya edenlerden eyle!
Elimizden gelmeyene sabır ve tevekkül, elimizden gelene şükür ve dua etmekle kalmayıp,
son nefese dek şehadet bilinci ile, izzetli bir çınar gibi, yaraşır gayrette olmaya müyesser eyle!
Şehadetinin ardında kimseye karşılığı verilecek bir zerresi kalmamış, hayırla anılan ve dua alan kullarından olmayı lutfeyle!
Kalbimizi kitabınla dirilt!
Yönümüzü her daim sana doğrult!
Rağbetimiz sen ol!
Dağınıklığımızı topla!
işlerimizin hem başını, hem sürecini, hem sonunu hayır eyle!
Yusuf misali edep ve iktidar,
Yakup misali sabır ve feraset!
Süleyman misali güç ve ihtişam,
Musa misali yakınlık ve sadakat!
Lût misali gayret ve tevekkül,
İbrahim misali azim ve hüccet,
Muhammed misali şefkat ve cesaret, nasip eyle bizlere!
Bize indireceğin her hayra muhtacız!
Bizi duası makbul olacak kullarının amelleriyle süsle!
Amin!
Hatice Dilek Cengiz

Bir Cevap Yazın