Yüreklerimizin Sahibine Ümmetim Adına Yakarış
7 Mart 2019
Hadis (Buhârî)
11 Mart 2019

“Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, “Ey Rabbimiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır” demişlerdi.” Kehf Suresi 18/10

Bir Cevap Yazın