Hatice Dilek Cengiz ‘Değişim’ 53.Program; El-Vekil
7 Ağustos 2019
Vekîl olan Allah , Bütün Varlıkları Koruyandır
9 Ağustos 2019

Bir Soru Bir Cevap
Soru: Şeytan kime musallat olur?
Cevap: “Kim Kuran’ı görmezden gelirse, biz ona bir şeytanı musallat ederiz. Artık o onun dostudur ve ondan ayrılmaz. Şüphesiz şeytan onu dosdoğru yoldan saptırır, o ise kendini doğru yolda sanır.” Zuhruf Suresi 36,37

Yaşam Koçu
Hatice Dilek Cengiz

Bir Cevap Yazın